ELITE VASCULAR CENTRE

Περιφερική αγγειοπάθεια

Περιφερική αγγειακή νόσος

ELITE VASCULAR CENTRE​

Όταν ορίζουμε την περιφερική αρτηριακή νόσο ξέρουμε οτι δεν είναι μια διάγνωση που ταιριάζει σε όλους. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα βαρύτητας της. Κάθε στάδιο παρουσιάζεται με διαφορετική σοβαρότητα συμπτωμάτων (ή καθόλου συμπτώματα). Ενώ ορισμένες ταξινομήσεις, όπως το σύστημα Fontaine οριοθετούν περαιτέρω τα βήματα του PAD, αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για κλινικούς σκοπούς και λιγότερο για συζητήσεις με τους ασθενείς μας.

Στάδιο 1: Ασυμπτωματική PAD

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι ασθενείς σε αυτό το στάδιο δεν έχουν ακόμη αρχίσει να εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με την απόφραξη των περιφερικών αρτηριών τους. Ωστόσο, είτε τυχαία είτε ως μέρος ενός καρδιαγγειακού ελέγχου, έχει βρεθεί αθηροσκλήρυνση (απόφραξη εντός της αρτηρίας) στα άκρα. Αυτό το πρώτο στάδιο μας δίνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία να επιβραδύνουμε ή να σταματήσουμε την εξέλιξη της πάθησης μέσω παραγόντων μείωσης κινδύνου όπως βελτιωμένη διατροφή και άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και άλλες βελτιώσεις στον τρόπο ζωής.

Στάδιο 2-3: Χωλότητα

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι ασθενείς θα αρχίσουν να αισθάνονται δυσφορία και πόνο στα κάτω άκρα τους – πιο συχνά στις γάμπες τους. Σε αντίθεση με τον παροδικό μυϊκό πόνο ή τραυματισμό, ο πόνος ή η ενόχληση μπορεί να αναπαραχθεί κάθε φορά που ο ασθενής ασκείται και η ενόχληση συνήθως υποχωρεί μετά την ανάπαυση. Αυτό προκαλείται από μεγαλύτερο βαθμό απόφραξης στις περιφερικές αρτηρίες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να αρχίσουμε να εξερευνούμε πιθανές επιλογές θεραπείας. Φυσικά, η βελτίωση στις επιλογές του τρόπου ζωής θα κάνει μεγάλη διαφορά στην ελαχιστοποίηση του πόνου και της δυσφορίας που σχετίζεται με αυτό το στάδιο.

Στάδιο 4: Κρίσιμη Ισχαιμία Άκρου

Η ισχαιμία είναι ο ιατρικός ορισμός της μείωσης της ροής του αίματος σε μια περιοχή του σώματος ή σε ένα όργανο. Κατά τη διάρκεια του κρίσιμου σταδίου ισχαιμίας των άκρων, προκαλεί πόνο κατά την ηρεμία και ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι πληγές του δέρματος μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα του αίματος που δεν φτάνει στα άκρα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει τη σωστή επούλωση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο στην ανάπτυξη της PAD και απαιτεί επείγουσα φροντίδα από έναν Αγγειοχειρουργό όπως ο Ανδρέας Κουτσουμπέλης που ειδικεύεται στις παθήσεις των περιφερικών αρτηριών. Τυπικά, σε αυτό το σημείο, εκτελείται μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία γνωστή ως αγγειοπλαστική με μπαλόνι με στεντ. Θα απαιτηθεί παράκαμψη εάν η απόφραξη δεν μπορεί να ανοίξει με αυτήν την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία.

Επεμβάσεις

ELITE VASCULAR CENTRE​

Αγγειοπλαστική (Μπαλονάκι)

Αυτό περιλαμβάνει την διάνοιξη ενός στενωμένου ή φραγμένου αγγείου.

Γενικά, προηγείται μία διήθηση του δέρματος πάνω από το αγγείο προσπέλασης με ουσία αναισθητική. Έπειτα μια βελόνα τρυπάει την αρτηρία και ένα σύρμα περνά μέσα από τη βελόνα και εν συνεχεία μέσα από τη στένωση του αγγείου.

Στη συνέχεια, ένα μικρό ξεφουσκωμένο μπαλόνι περνάει πάνω από το σύρμα μέχρι τη θέση της στένωσης. Η θέση του και η πορεία των συρμάτων ελέγχεται διαρκώς από ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Το μπαλόνι φουσκώνεται όταν τοποθετηθεί στο στενότερο τμήμα της αρτηρίας και αυτό ανοίγει συμπιέζει την αποφρακτική πλάκα και επιτρέπει στο αίμα να περάσει ξανά από την αυλό του αγγείου.

Stenting

Αυτό περιλαμβάνει μια παρόμοια διαδικασία εκτός από το ότι μια μικροσκοπική συρμάτινη κυλινδρική κατασκευή τοποθετείται πάνω από το μπαλόνι καθώς περνάει στην περιοχή με τη μεγαλύτερη στένωση.

Καθώς το μπαλόνι φουσκώνει, διευρύνει τον κυλινδρικό συρμάτινο αυτόν κλωβό και αυτός παραμένει ανοιχτός συνεχώς διατηρώντας ανοικτή τη δίοδο για το αίμα ακόμα και αφού ξεφουσκώσει και αφαιρεθεί το μπαλόνι.

Εμβολεκτομή

Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός θρόμβου μέσα από ένα αιμοφόρο αγγείο. Συνήθως είναι μια ανοιχτή χειρουργική τεχνική.

Παράκαμψη (Bypass)

Όταν ένα αγγείο στενεύει ή αποφράσσεται μη αναστρέψιμα, γίνεται συχνά χειρουργική παράκαμψη.

Ένα νέο τμήμα αγγείου (συχνά μια φλέβα ή μια άλλη αρτηρία) συνδέεται με το αρχικό αγγείο και στις δύο πλευρές της στένωσης και κυριολεκτικά παρακάμπτει την απόφραξη.

Ο Ανδρέας Κουτσουμπέλης έχει διεκπαιρεώσει περισσότερες από 300 επεμβάσεις διάσωσης σκέλους σε Ελλάδα και Εξωτερικό χρησιμοποιώντας είτε τις νεότερες ενδοαγγειακές τεχνικές είτε τις κλασικές ανοιχτές επεμβάσεις είτε συνδυασμό αυτών των δύο.

EliteVascular
Ανδρέας Κουτσουμπέλης

Χρειάζεστε ιατρική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310431631

Περιφερική Αγγειοπάθεια

Date:

close
type characters to search...
close