Τί πρέπει να γνωρίζουμε για την στένωση καρωτίδας;

Η καρωτιδική νόσος αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα εγκεφαλικής ισχαιμίας και ευθύνεται για περισσότερο από το 15% των καταγεγραμμένων εγκεφαλικών παγκοσμίως.

H καρωτιδική πλάκα συναντάται στο 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία 30-79 ετών συχνότερα δε σε καπνιστές ,ασθενείς με καρδιακά [προβλήματα, χοληστερίνη, σάκχαρο και υπέρταση.

Στην Ελλάδα περίπου 25.000-30.000 ασθενείς νοσηλεύονται ετησίως με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τόσο στη χώρα μας, όσο και σε διεθνές επίπεδο τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.

Αντιμετωπίζεται η στένωση καρωτίδας συντηρητικά;

Η συντηρητική́ θεραπεία των ασθενών έχει βελτιωθεί́ δραματικά τα τελευταία χρόνια, αλλά́ φαίνεται να υπολείπεται στατιστικά́ σημαντικά́ στη πρόληψη του ΑΕΕ σε πολλούς ασθενείς με καρωτιδική́ νόσο και κυρίως σε συμπτωματικούς με στένωση άνω του 70%.

Βασικές παρεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης καρωτιδικής νόσου.

1. Kλασσική́ ενδαρτηρεκτομή- Συνίσταται σε χειρουργική́ αφαίρεση καρωτιδικής πλάκας

2. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση- Προσπέλαση στο αγγειακό́ σύστημα με θηκάρι από́ την μηριαία αρτηρία, προσπέλαση της βλάβης με σύρμα και διάνοιξη ενός stent στο σημείο της βλάβης αφού́ έχει εκπτυχθεί́ περιφερικότερα μια συσκευή́ προστασίας από́ έμβολα.

Πως προλαμβάνουμε το αγγειακό εγκεφαλικό;

Η εξέταση της καρωτίδας γίνεται με έγχρωμο υπέρηχο και αξιολογείται η περαιτέρω απεικονιστική διερεύνηση και αντιμετώπιση από τον ειδικό Αγγειοχειρουργό σε συνεργασία με το νευρολόγο.
Εάν η βλάβη είναι σημαντική αποφασίζεται η ενδεικνυόμενη θεραπεία.

close
type characters to search...
close